Advice แอดไวซ์ สาขา เลย (ถนน มลิวรรณ ) :: ศูนย์จำหน่าย ซ่อม คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smartphone และอุปกรณ์ไอทีครบวงจร
ราคา

ต่ำสุด สูงสุด


หมวดที่แสดง
Projector*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Projector Canon
Projector Canon LV-S300
Projector Canon LV-S300
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 2300:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 2 000 ชั่วโมง
ราคา 10,900 บาท
CanonProjector acer P1185
Projector acer P1185
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง *
ราคา 10,900 บาท
AcerProjector acer X117H
Projector acer X117H
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง *
ราคา 10,900 บาท
AcerProjector acer X117H
Projector acer X117H
Free Screen 70X70
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 11,900 บาท
AcerProjector acer X127H
Projector acer X127H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 14,800 บาท
AcerProjector acer P1285B
Projector acer P1285B
Free Screen 70X70, Wireless dongle
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 19,900 บาท
AcerProjector acer X1226H
Projector acer X1226H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 21,900 บาท
AcerProjector acer X1326WH
Projector acer X1326WH
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 22,900 บาท
AcerProjector acer P1287
Projector acer P1287
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / CR17 000:1 / ANSI4200 / DLP 3D / XGA / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 23,900 บาท
AcerProjector acer X1278H
Projector acer X1278H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3800 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 24,900 บาท
AcerProjector acer H6517ABD
Projector acer H6517ABD
1920 x 1080 (Full HD) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโม
ราคา 29,900 บาท
AcerProjector acer P1387W
Projector acer P1387W
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 4500 lm / Contrast 17000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 30,900 บาท
ACERProjector BenQ MS506
Projector BenQ MS506
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 9,900 บาท
BenQProjector BenQ MS527
Projector BenQ MS527
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 10,900 บาท
BenQProjector BenQ MX507
Projector BenQ MX507
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 10,900 บาท
new
BenQProjector BenQ MX528
Projector BenQ MX528
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 15,900 บาท
BenQProjector BenQ MX532
Projector BenQ MX532
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 17,900 บาท
new
BenQProjector BenQ MX602
Projector BenQ MX602
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3500 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 18,900 บาท
BenQProjector BenQ MW529
Projector BenQ MW529
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 19,700 บาท
BenQProjector BenQ MW533
Projector BenQ MW533
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 20,900 บาท
new
BenQProjector BenQ MH534
Projector BenQ MH534
Free Screen 70X70
1920x1080 (Full HD) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 26,900 บาท
new
BenQProjector BenQ MX704
Projector BenQ MX704
1024 x 768 (XGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 29,900 บาท
BenQProjector BenQ MW824ST
Projector BenQ MW824ST
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 32,900 บาท
BenQProjector Dell 4320
Projector Dell 4320
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 4300 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 33,900 บาท
DellProjector CASIO XJ-F100W
Projector CASIO XJ-F100W
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3500 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 3 ปี หรือ 6 000 ชั่วโมง
ราคา 35,900 บาทProjector CASIO XJ-A257
Projector CASIO XJ-A257
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 1800:1 / หลอดภาพประกัน 3 ปี หรือ 6 000 ชั่วโมง
ราคา 45,900 บาทProjector Epson EB S04
Projector Epson EB S04
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง * (
ราคา 11,900 บาท
EpsonProjector Epson EB S04
Projector Epson EB S04
Free Screen 70X70
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 12,900 บาท
EpsonProjector Epson EB S31
Projector Epson EB S31
Free Screen 70X70
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 14,900 บาท
EpsonProjector Epson EB X04
Projector Epson EB X04
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 2800 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 16,900 บาท
EpsonProjector Epson EB X31
Projector Epson EB X31
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง * (
ราคา 19,900 บาท
EpsonProjector Epson EB W04
Projector Epson EB W04
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 21,900 บาท
EpsonProjector Epson EB X36
Projector Epson EB X36
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 22,900 บาท
EpsonProjector Epson EB W31
Projector Epson EB W31
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง *
ราคา 23,900 บาท
EpsonProjector GYGAR B40
Projector GYGAR B40
1024 x 768 (XGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 35,900 บาทProjector GYGAR B50
Projector GYGAR B50
1024 x 768 (XGA) BRIGHTNESS : 5000 ANSI lm CONTRAST : 10000:1
ราคา 59,000 บาทWall Screen GYGAR (70X70
Wall Screen GYGAR (70X70") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,390 บาทTripod Screen GYGAR (70x70)
Tripod Screen GYGAR (70x70)
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,590 บาทWall Screen GYGAR (100
Wall Screen GYGAR (100") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง 100" 4:3 ขนาดของจอ(Size) : 49 x 84 นิ้ว
ราคา 2,290 บาทTripod Screen GYGAR (100
Tripod Screen GYGAR (100") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง 100" 4:3 (1153x203 cm)
ราคา 3,600 บาทMotorized Screen GYGAR (100
Motorized Screen GYGAR (100") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (153 x 203 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 4,890 บาทTripod Screen GYGAR (120
Tripod Screen GYGAR (120") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
ราคา 5,500 บาทMotorized Screen GYGAR (120
Motorized Screen GYGAR (120") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 5,900 บาทTripod Screen GYGAR (150
Tripod Screen GYGAR (150") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 9,800 บาทMotorized Screen GYGAR (150
Motorized Screen GYGAR (150") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 12,900 บาทWall Screen Screenboy (70x70)
Wall Screen Screenboy (70x70)
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,290 บาทTripod Screen Screenboy (70x70)
Tripod Screen Screenboy (70x70)
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 2,090 บาทWall Screen Screenboy (120
Wall Screen Screenboy (120") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
ราคา 2,590 บาทWall Screen Vertex (120
Wall Screen Vertex (120") 16:10
จอภาพแบบแขวนมือดึง 120" 16:10 ขนาดของจอ(Size) : 169 x 266 cm
ราคา 4,090 บาทMotorized Screen Screenboy (100
Motorized Screen Screenboy (100") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (153 x 203 cm) / 4 : 3
ราคา 5,190 บาทWall Screen Screenboy (150
Wall Screen Screenboy (150") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 5,190 บาทMotorized Screen Screenboy (150
Motorized Screen Screenboy (150") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 12,900 บาทMotorized Screen Screenboy (240
Motorized Screen Screenboy (240") 4:3
By Order 1วัน
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 240" (368 x 486 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 58,000 บาทMotorized Screen Screenboy (300
Motorized Screen Screenboy (300") 4:3
By Order 1วัน
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300" (460 x 610 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 99,000 บาทWall Screen Vertex (70x70)
Wall Screen Vertex (70x70)
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,790 บาทTripod Screen Vertex (70x70) 1:1
Tripod Screen Vertex (70x70) 1:1
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 2,350 บาทWall Screen Vertex (100
Wall Screen Vertex (100") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
ราคา 3,100 บาทWall Screen Vertex (120
Wall Screen Vertex (120") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
ราคา 3,500 บาทWall Screen Vertex (120
Wall Screen Vertex (120") 16:9
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (150 x 266 cm) / 16 : 9
ราคา 3,900 บาทTripod Screen Vertex (100
Tripod Screen Vertex (100") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 100" (153 x 203 cm) / 4 : 3
ราคา 3,990 บาทTripod Screen Vertex (120
Tripod Screen Vertex (120") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
ราคา 4,900 บาทMotorized Screen Vertex (100
Motorized Screen Vertex (100") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
ราคา 7,400 บาทMotorized Screen Vertex (120
Motorized Screen Vertex (120") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (252 x 191 cm) / 4 : 3
ราคา 8,700 บาทMotorized Screen Vertex (100
Motorized Screen Vertex (100") 16:9
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (133 x 230 cm) / 16 : 9
ราคา 9,500 บาทTripod Screen Vertex (150
Tripod Screen Vertex (150") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 10,900 บาทMotorized Screen Vertex (120
Motorized Screen Vertex (120") 16:10
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (170 x 257 cm) / 16 : 9
ราคา 13,900 บาทMotorized Screen Vertex (180
Motorized Screen Vertex (180") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180" (374 x 282 cm) / 4:3
ราคา 28,900 บาทMotorized Screen Vertex (200
Motorized Screen Vertex (200") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (305 x 406 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 31,900 บาทMotorized Screen Vertex (240
Motorized Screen Vertex (240") 4:3
By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 240" (365 x 488 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 78,800 บาทMotorized Screen Vertex (250
Motorized Screen Vertex (250") 4:3
By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 250" (381 x 508 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 113,000 บาทMotorized Screen Vertex (300
Motorized Screen Vertex (300") 4:3
By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300" (460 x 610 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 145,000 บาทHANGER Vertex LHG 05 (Size 43-65cm) Black
HANGER Vertex LHG 05 (Size 43-65cm) Black
ชุดขาแขวนโปรเจคเตอร์
ราคา 470 บาทLaser Pointer OKER P002 Red
Laser Pointer OKER P002 Red
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 10 m.
ราคา 650 บาท
OKERLaser Pointer OKER P002 White
Laser Pointer OKER P002 White
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 10 m.
ราคา 650 บาท
OKERHANGER GYGAR (Size 61-101cm) White
HANGER GYGAR (Size 61-101cm) White
ชุดขาแขวนโปรเจคเตอร์
ราคา 670 บาทHANGER Vertex LHG 07 (Size 48-80cm) White
HANGER Vertex LHG 07 (Size 48-80cm) White
ชุดขาแขวนโปรเจคเตอร์
ราคา 680 บาทLaser Pointer MicroPack WPM-06
Laser Pointer MicroPack WPM-06
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 100 m.
ราคา 690 บาทLaser Pointer OKER P001 Brow
Laser Pointer OKER P001 Brow
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station * ระยะสูงสุด 10 m.
ราคา 690 บาท
OKERLaser Pointer MicroPack WPM-03
Laser Pointer MicroPack WPM-03
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 20 m.
ราคา 890 บาทLaser Pointer Targus AMP13AP
Laser Pointer Targus AMP13AP
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 15 m.
ราคา 990 บาทLaser Pointer Targus AMP09AP
Laser Pointer Targus AMP09AP
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 15 m.
ราคา 1,290 บาทRemote Control RC-310RFIR Vertex
Remote Control RC-310RFIR Vertex
รีโมทควบคุมไร้สาย ใช้สำหรับจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น
ราคา 1,490 บาทRemote Control RC-320S Screenboy
Remote Control RC-320S Screenboy
รีโมทจอ Screenboy RC-320S
ราคา 1,490 บาทขาตั้งสำหรับ Projector Vertex
ขาตั้งสำหรับ Projector Vertex
ขาตั้งสำหรับ Projector
ราคา 1,550 บาทLaser Pointer Logitech R400
Laser Pointer Logitech R400
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 15 m.
ราคา 1,590 บาท
logitechLaser Pointer Targus MP21AP
Laser Pointer Targus MP21AP
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 15 m.
ราคา 1,690 บาทLaser Pointer MicroPack WPM-08 Air
Laser Pointer MicroPack WPM-08 Air
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 30 m.
ราคา 2,390 บาทLaser Pointer Logitech R800
Laser Pointer Logitech R800
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 30 m.
ราคา 2,690 บาท
logitechWireless Dongle USB EPSON Elpap07
Wireless Dongle USB EPSON Elpap07
Wireless Dongle USB EPSON
ราคา 3,900 บาท
EPSONWireless Dongle USB EPSON Elpap10
Wireless Dongle USB EPSON Elpap10
Wireless Dongle USB EPSON
ราคา 3,900 บาท
EPSONInteractive board Siamtech EL-85
Interactive board Siamtech EL-85
By Order 7วัน
กระดานอัจฉริยะ รุ่น EL85 รองรับความละเอียด 12800 x 9600
ราคา 59,000 บาท