Advice แอดไวซ์ สาขา เลย (ถนน มลิวรรณ ) :: ศูนย์จำหน่าย ซ่อม คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smartphone และอุปกรณ์ไอทีครบวงจร
ราคา

ต่ำสุด สูงสุด


หมวดที่แสดง
Power Bar*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Travel Universal
Travel  Adapter (หัวกลม)
Travel Adapter (หัวกลม)
หัวแปลงปลั๊กไฟจาก 3 ขาเป็น 2 ขา
ราคา 30 บาทTravel  Adapter (หัวแบน)
Travel Adapter (หัวแบน)
หัวแปลงปลั๊กไฟจาก 3 ขาเป็น 2 ขา
ราคา 30 บาทTravel Adapter Universal 931L
Travel Adapter Universal 931L
Plug Adaptor
ราคา 200 บาทTravel Adapter Universal LM045
Travel Adapter Universal LM045 "Lumira"
Travel Adapter Universal
ราคา 200 บาทPOWER BAR F9E300TH ( 1.8M)
POWER BAR F9E300TH ( 1.8M) "BELKIN" (1.8M 3ช่อง)
3 ขา 3 ช่อง / 1.8 M​
ราคา 390 บาทPOWER BAR TS-MT3
POWER BAR TS-MT3 "TOSHINO"
3 ขา 1 ช่อง / ปลั๊กไฟแบบตั้งเวลา
ราคา 329 บาทPOWER BAR
POWER BAR "LineThai" (2M 6ช่อง) Black
3 ขา 6 ช่อง / 2.0 M
ราคา 320 บาทPOWER BAR PR-A33
POWER BAR PR-A33 "MD-TECH" (2.7M 3ช่อง)
3 ขา 3 ช่อง / 2.7 M
ราคา 270 บาทPOWER BAR E-913
POWER BAR E-913 "Toshino" (2.7M 3ช่อง) White
3 ขา 3 ช่อง / 2.7 M
ราคา 290 บาทPOWER BAR PR-A43
POWER BAR PR-A43 "MD-TECH" (2.7M 4ช่อง)
3 ขา 4 ช่อง / 2.7 M
ราคา 300 บาทPOWER BAR E-914
POWER BAR E-914 "Toshino" (2.7M 4ช่อง) White
3 ขา 4 ช่อง / 2.7 M
ราคา 320 บาท
toshibaPOWER BAR E-915
POWER BAR E-915 "Toshino" (2.7M 5ช่อง) White
3 ขา 5 ช่อง / 2.7 M
ราคา 350 บาทPOWER BAR PR-A332U
POWER BAR PR-A332U "MD-TECH" (2.7M 3ช่อง 2USB)
3 ขา 3 ช่อง / 2 USB / 2.7 M
ราคา 350 บาทPOWER BAR E-916
POWER BAR E-916 "Toshino" (2.7M 6ช่อง) White
3 ขา 6 ช่อง / 2.7 M
ราคา 390 บาทPOWER BAR PC-163
POWER BAR PC-163 "OKER" (1.6M)
3 ขา 3 ช่อง / USB 3 ช่อง / 1.6 M
ราคา 345 บาท
OKERPOWER BAR 4013 (3M  5ช่อง) White
POWER BAR 4013 (3M 5ช่อง) White
3 ขา 3 ช่อง / 2 ขา 2 ช่อง / 3.0 M
ราคา 160 บาทPOWER BAR DL-2020 (3M  8ช่อง) White
POWER BAR DL-2020 (3M 8ช่อง) White
3 ขา 4 ช่อง / 2 ขา 4 ช่อง / 3.0 M
ราคา 170 บาทPOWER BAR PC-838
POWER BAR PC-838 "OKER" (3M 3ช่อง) Green
3 ขา 3 ช่อง / 3.0 M
ราคา 170 บาท
OKERPOWER BAR PC-838
POWER BAR PC-838 "OKER" (3M 3ช่อง) Pink
3 ขา 3 ช่อง / 3.0 M
ราคา 170 บาท
OKERPOWER BAR DP-C3S3-USB
POWER BAR DP-C3S3-USB "ZIRCON" (3M 3ช่อง 2USB) Black
3 ขา 3 ช่อง / 2 USB / 3.0 M​
ราคา 199 บาทPOWER BAR NP04
POWER BAR NP04 "Nobi (3M 3ช่อง) White
3 ขา 3 ช่อง / 3.0 M
ราคา 210 บาทPOWER BAR MLCH003
POWER BAR MLCH003 "Melon" (3M 4ช่อง) Pink
3 ขา 4 ช่อง / 3.0 M
ราคา 290 บาทPOWER BAR PC-6933
POWER BAR PC-6933 "OKER" (3M 6ช่อง) White
3 ขา 6 ช่อง / 3.0 M
ราคา 300 บาท
okerPOWER BAR PC-966
POWER BAR PC-966 "OKER" (3M 4ช่อง) Gray
3 ขา 4 ช่อง / 4 USB / 3.0 M
ราคา 310 บาท
OKERPOWER BAR PC-968
POWER BAR PC-968 "OKER" (3M 6ช่อง) Gray
3 ขา 6 ช่อง / 4 USB / 3.0 M
ราคา 320 บาท
OKERPOWER BAR SPN-1232B
POWER BAR SPN-1232B "Philips" (3M 3ช่อง)
3 ขา 3 ช่อง / 3.0 M
ราคา 369 บาท
PhilipsPOWER BAR SPN-1231B
POWER BAR SPN-1231B "Philips" (3M 3ช่อง)
3 ขา 3 ช่อง / 3.0 M
ราคา 399 บาท
PhilipsPOWER BAR SPN-1242B
POWER BAR SPN-1242B "Philips" (3M 4ช่อง)
3 ขา 4 ช่อง / 3.0 M
ราคา 420 บาท
PhilipsPOWER BAR
POWER BAR "LineThai" (3M 6ช่อง) Black
3 ขา 6 ช่อง / 3.0 M
ราคา 470 บาทPOWER BAR SPN-1241B
POWER BAR SPN-1241B "Philips" (3M 4ช่อง)
3 ขา 4 ช่อง / 3.0 M
ราคา 470 บาท
PhilipsPOWER BAR SPN-1252B
POWER BAR SPN-1252B "Philips" (3M 5ช่อง)
3 ขา 5 ช่อง / 3.0 M
ราคา 480 บาท
PhilipsPOWER BAR SPN-1251B
POWER BAR SPN-1251B "Philips" (3M 5ช่อง)
3 ขา 5 ช่อง / 3.0 M
ราคา 530 บาท
PhilipsPOWER BAR F9E800TH
POWER BAR F9E800TH "Belkin" (3M 8ช่อง)
3 ขา 8 ช่อง / 3.0 M
ราคา 730 บาทPOWER BAR 2020 (5M  8ช่อง) White
POWER BAR 2020 (5M 8ช่อง) White
3 ขา 4 ช่อง / 2 ขา 4 ช่อง / 5.0 M
ราคา 190 บาทPOWER BAR PC-838
POWER BAR PC-838 "OKER" (5M 3ช่อง) Green
3 ขา 3 ช่อง / 5.0 M
ราคา 190 บาท
OKERPOWER BAR PC-838
POWER BAR PC-838 "OKER" (5M 3ช่อง) Pink
3 ขา 3 ช่อง / 5.0 M
ราคา 190 บาท
OKERPOWER BAR PC-858
POWER BAR PC-858 "OKER" (5M 5ช่อง) Pink
3 ขา 5 ช่อง / 5.0 M
ราคา 215 บาท
OKERPOWER BAR 964
POWER BAR 964 "OKER" (5M 5ช่อง) Blue
3 ขา 3 ช่อง / 2 ขา 3 ช่อง / 2 USB / 5.0 M
ราคา 320 บาท
OKERPOWER BAR 966
POWER BAR 966 "OKER" (5M 4ช่อง) Gray
3 ขา 4 ช่อง / 4 USB / 5.0 M
ราคา 330 บาท
OKERPOWER BAR 966
POWER BAR 966 "OKER" (5M 5ช่อง) Blue
3 ขา 4 ช่อง / 4 USB / 5.0 M
ราคา 330 บาท
OKERPOWER BAR LWS4W2U
POWER BAR LWS4W2U "LineThai" (5M 6ช่อง ) Black
3 ขา 6 ช่อง / 5.0 M
ราคา 580 บาทPOWER BAR F9E800TH
POWER BAR F9E800TH "Belkin" (5M 8ช่อง)
3 ขา 8 ช่อง / 5.0 M
ราคา 890 บาทPOWER BAR PR-A55
POWER BAR PR-A55 "MD-TECH" (4.5M 5ช่อง)
3 ขา 5 ช่อง / 4.5 M
ราคา 350 บาทPOWER BAR (4.5M) PR-A65
POWER BAR (4.5M) PR-A65 "MD-TECH"
3 ขา 6 ช่อง / 4.5 M
ราคา 360 บาทPOWER BAR E-914
POWER BAR E-914 "Toshino" (4.5M 4ช่อง) White
3 ขา 4 ช่อง / 4.5 M
ราคา 370 บาทPOWER BAR E-916
POWER BAR E-916 "Toshino" (4.5M 6ช่อง) White
3 ขา 6 ช่อง / 4.5 M
ราคา 430 บาทPOWER BAR 2020 (10M  4ช่อง) White
POWER BAR 2020 (10M 4ช่อง) White
3 ขา 4 ช่อง / 2 ขา 4 ช่อง / 10 M​​
ราคา 260 บาทPOWER BAR 4013 (10M  5ช่อง) White
POWER BAR 4013 (10M 5ช่อง) White
3 ขา 3 ช่อง / 2 ขา 3 ช่อง / 10 M​
ราคา 260 บาท